Bog: Village Life in Ancient Egypt af A. G. McDowell

Village Life in Ancient Egypt. A. G. McDowells bog on håndværkerne og kunstnerne fra Deir el-Medina er ikke ny. Den udkom allerede i 1999, og kan i dag fås både med hard-cover (dyrt!) og i paperback (lidt billigere).

A.G. McDowell er Phd fra University of Pennsylvania. Hun har undervist i ægyptologi i både Leiden og Oxford. McDowell er også jurist og derudover er hun er ekspert i Deir el-Medina.

Hun har krevet flere bøger om landsbyen. Ingen af dem er desværre udkommet på dansk.

Village Life in Ancient Egypt har undertitlen Laundry Lists and Love Songs. Hele bogen er netop bygget op over en række vidt forskellige tekster, stort set alle sammen fundet i landsbyen og stort set alle sammen skrevet på ostraka eller papyrus.

Bogen tager mange forskellige emner op, som tilsammen giver et rigtig godt indblik i hverdagslivet i det gamle Ægypten, langt fra de ophøjede faraoner og deres statsanliggender.

Men helt adskilt fra farao var beboerne i Deir el-Medina dog ikke. De stod under vesirens beskyttelse, og da vesiren anses for at have været faraos højre hånd, må man formode, at håndværkerne har haft en særlig stjerne hos farao.

Village Life in Ancient Egypt handler om det daglige liv i landsbyen

Village Life in Ancient Egypt behandler familieliv, dagligliv, økonomi, religion, uddannelse, retssager og selvfølgelig også arbejdet på faraos grav ovre i Kongernes Dal. McDowell tager udgangspunkt i alle mulige og umulige tekster og tekststumper. Teksterne oversætter hun så tekstnært som muligt.

For dem, der ikke er trænede udi i kunsten at læse “ægyptologisk”, er der før hver tekststykke en lang kommentar på “nutids-engelsk”. Forfatteren har formået at gøre bogen til et nyttigt værktøj for fagfolk samtidig med at hun skriver så læsevenligt at også ikke-fagfolk kan få fuldt udbytte af bogen. Og det uden at der af den grund bliver talt ned til nogen. Bogen kan købes på nettet, fx hos Amazon. Den kan formentlig også skaffes hjem fra den lokale boghandel.

Ikke langt fra Deir el-Medina kan man fx besøge Ramesseum eller Medinet Habu.