Medinet Habu – Ramses III’s dødetempel

Medinet Habu er et område på Luxors vestlige bred. Det er er også navnet på Ramses III’s store dødetempel.

Ramses III kopierede på mange områder en af sine forgængere Ramses II. Templet i Medinet Habu er derfor en kopi af Ramses II’s dødetempel Ramesseum, der ligger lidt nordligere end Medinet Habu-templet.

Templet er – i modsætning til Ramesseum – ganske velbevaret med de oprindelige farver bevaret flere steder på søjlerne og på væggene.

Oriental Institute i Chicago har siden 1924 arbejdet i Luxorområdet med deres Epigraphic Survey, og har også udført et stort arbejde i Medinet Habu-templet med at kopiere tekster og relieffer. Publikationerne herom kan downloades gratis som pdf-filer på Oriental Institutes hjemmeside, som der er linket til ovenfor.

På søjlerne i templet er der afbildninger af farao, der ofrer til forskellige guder og gudinder. Farverne er bedst bevarede der, hvor solen ikke har kunnet skinne og falme.

Mange ting at se på det store tempelområde

På tempelområdet findes også rester af et palads, som kongen og hans familie boede i, når de var på besøg i det sydlige Ægypten. Fra et særligt vindue i paladset kunne kongen kigge ind i templet – og ikke mindst komme til syne selv.

Hele området var omgivet af en tyk mur, og på et tidspunkt flyttede flere af arbejderne og håndværkerne fra Deir el-Medina ind på tempelområdet, beskyttet mod indvaderende fjendtlige stammer, der kom fra vest.

Templet er stort, men ofte ret øde, og man kan derfor give sig selv god tid til at se både det indre og det ydre og gå en tur rundt om tempelbygningen. På ydermurene er der bl.a. dramatiske scener der viser kongen på jagt og i krig.

Dramatiske relieffer, der forestiller farao og den ægyptiske hær i krig.