Niuserres relieffer i Berlin

Niuserres relieffer. Niuserre var konge i 5. dynasti, og han lod sin pyramide opføre i Abu Ghurob ved Abusir mellem Giza og Sakkara i det nordlige Ægypten.

Kongerne i 5. dynasti anlagde også templer – soltempler – til ære for solguden Re i umiddelbar nærhed af deres pyramidekompleks.

I Niuserres soltempel er der udgravet flere velbevarede relieffer, hvis motiver ikke tilhører det sædvanlige tempel-billedprogram. Det billedprogram der har farao i centrum, ofrende til forskellige ægyptiske guider.

I stedet står reliefferne som “en visuel hymne til Solguden Res kreative kraft” (Wildung, D. et al: Egyptian Museum and Papyrus Collection, Berlin, 2010, s. 51).

Man ser nilmotiver, vilde og domesticerede dyr, fisk og fugle. I ovennævnte bog står der endvidere, at reliefferne nærmest er en “Håndbog over dyr i det gamle Ægypten”.

Reliefferne kan ses på Neues Museum i Berlin. Her kan man også se den berømte buste af Nefertiti.