Kopi af Tutankhamons grav

Kopi af Tutankhamons grav. I Det Ny Rige (ca. 1550 – 1070 f. Kr.) blev de ægyptiske konger gravsat i klippegrave i Kongernes Dal på Luxors vestlige bred. De fleste grave blev røvet allerede i oldtiden. Mange af dem var i øvrigt tturistattraktioner for de gamle græske og senere gamle romerske kulturturister, der forundredes (og i visse tilfælde også forargedes) over ægypternes oldgamle kultur.

Mange af gravene har derfor stået åbne siden oldtiden. Deres vægmalerier er falmede, og grækerne og romerne skrev graffiti på væggene. Senere fandt og åbnede nysgerrige opdagelsesrejsende og eventyrere de grave, der ellers havde været lukkede siden oldtiden. Man skar relieffer og vægmalerier ud og sendte til museer i Europa, man brugte gravene som lagerrum ved andre udgravninger i dalen. Ja, man holdt faktisk frokostselskaber i gravene i de gode, gamle dage.

På billedet ses en række af ægyptologiens notabiliteter, herunder Howard Carter, der opdagede Tutankhamons grav og Sir Alan Gardiner, der er ophavsmand til Gardiners oldægyptiske grammatik, til selskab i en grav i Kongernes Dal ca. 1923.
På billedet ses en række af ægyptologiens notabiliteter, herunder Howard Carter, der opdagede Tutankhamons grav og Sir Alan Gardiner, der er ophavsmand til Gardiners oldægyptiske grammatik, til selskab i en grav i Kongernes Dal ca. 1923.

Fundet af Tutankhamons grav

I 1922 fandt den britiske arkæolog Howard Carter barnekongen Tutankhamons grav (med nummeret KV62) i Kongernes Dal. Tutankhamon regerede fra ca. 1333 – 1323 f. Kr. Fundet var en sensation, der arkæologisk set ikke er overgået siden.

Fundet blev startskuddet til en verdensomspændende interesse for ægyptologi, og nogle årtier senere begyndte turismen for alvor at tage fart.

Alle besøgende ville se graven, hvis genstande befinder sig på Det Ægyptiske Museum i Cairo.

Masseturismen i Ægypten holdt sit indtog for ca. 20 år siden, og presset på Tutankhamons grav er ikke blevet mindre. Heller ikke selvom det i mange år har kostet ekstra at besøge graven. Og heller ikke selvom graven på ingen måde kan måle sig med mange af de andre grave i dalen. Tutankhamons grav er på ingen måde pompøs. Men det er Tutankhamons grav, og derfor er der naturligvis stor interesse for at se den.

Kopi af Tutankhamons grav

Der har derfor været snak om det i årevis, men nu er det virkelighed. Der er ved at blive bygget en kopi af Tutankhamons grav. En fuldstændig nøjagtig kopi, fremstillet af firmaet Factum Arte.

Konsulenter fra Past Preservers har assisteret ved arbejdet. Graven opføres på Luxors vestbred ved Howard Carters hus nogle km fra Kongernes Dal.

Nogle finder, at en sådan kopi er kitsch og hører hjemme i Las Vegas og ikke i Ægypten, hvor man kan se the real deal. Andre mener, at det er en nødvendighed for at bevare den oprindelige grav, der ellers er i fare for at blive ødelagt af de mange besøgende.

Det er meningen, at de to grave – den rigtige og kopien – i en periode skal være åbne begge to, således at besøgende kan sammenligne. Senere er det muligvis meningen at lukke den oprindelige grav og kun tilbyde turisterne at se kopien.

Financial Times har lige publiceret en interessant artikel om netop kopier kontra det ægte med udgangspunkt i Tutankhamons grav. Den kan læses her. Tutankhamons grav kan stadig besøges, men åbning af kopigraven er planlagt til 1. maj 2014.

Redigeret 21. maj 2023. Indlægget er oprindeligt skrevet den 22. april 2014. Kopien af Tutankhamons grav er forlængst åbnet, og er mulig at besøge samtidig med, at man besøger Howard Carters hus. Få en af vagterne til at åbne graven. Det er næsten umuligt at se forskel på den rigtige grav og kopien. I hvert fald hvad angår malerierne. De er virkelig godt udført.