En restaureret stele i Karnaktemplet

Nyt fra ægyptologiens verden. Der sker altid meget i Karnaktemplet, der ligger nord for byen Luxor i det sydlige Ægypten. Arkæologer og ægyptologer fra Frankrig og Ægypten har i flere år arbejdet på en række store og små projekter i templet, der er et af verdens største. Mens det ikke rigtigt har været til at rejse nogen steder, er arbejdet ikke desto mindre fortsat. Der venter derfor besøgende i Karnak masser af nyt fra ægyptologiens verden på det næste besøg.

Karnaktemplet var viet til guden Amon, og templet var i brug i årtusinder. De ældste dele af templet stammer fra tiden omkring år 2000 f. Kr.. Når man besøger templet i dag, er det først og fremmest det, vi kan kalde hovedtemplet, som man ser. Altså den del, som går som en mere eller mindre lige linje ned gennem de første seks porte – pyloner – og ned til det såkalte Ahkmenu (Thutmosis III’s “festivaltempel”), der ligger parallelt med Den Hellige Sø (nummer 19 på illustrationen nedenfor).

Nyt fra ægyptologiens verden
Plan over Karnaktemplet. Stedet markeret med 12 viser hovedtemplet, Amons område. Foto (c) O H 237.

Et stort og lidt rodet tempel

Templet består dog af en lang række andre dele, som det også fremgår af planen ovenfor. Og med utallige herskeres nedrivninger, genopbygninger, udvidelser og restaureringer ned gennem tiden, kan det ikke undre, at der også visse steder er lidt rodet. Og at der hele tiden er projekter igang. Færdiggørelsen af e af de mindre projekter blev præsenteret allerede sidste år, men det er altså gået vores næse forbi. Så selvom det ikke er en nyhed som sådan, omtaler vi det alligevel her.

Det drejer sig om farao Amenhotep II’s (også kaldet Amenophis II) granitstele, som var rejst foran templets ottende port (pylon). Nummer 22 på planen ovenfor.

Billedet øverst i indlægget viser den restaurerede stele.

Karnaktemplet med Amons Område set fra syd mod nord over Den Hellige Sø.

Stelen blev fundet for mere end 100 år siden

Stelen – eller rettere dens fragmenter – har været kendt i over 100 år, da de fleste dele af den blev fundet i 1901 af G. Legrain. I 2017 mente Abdalla Abdel-Raziq, at der var en forbindelse mellem den øverste del af stelen og et fragment, der havde været brugt som møllesten i Asyut, en by lidt længere nordpå. Det viste sig at være rigtigt. Fragmenterne blev herefter bragt sammen i Karnaktemplet, hvor de blev restaurerede og opsat på den plads, stelen oprindeligt stod på.

Det var bestemt ikke uden problemer. Stelen, som den står nu, er nemlig 5.70 m høj og vejer omkring 16 tons. Inden man gik i gang med projektet sad to massive fragmenter stort set kilet fast mellem pylonen og en kolossalstatue af Thutmosis II.

Stelen er en sejrsstele, der hylder Amenhotep II’s sejre over Syrien og Palæstina. Undersøgelser i forbindelse med samlingen og restaureringen af stelen viser, at den formentlig allerede i oldtiden er blevet flyttet rundt og knækket og senere gemt og glemt ved senere kongers byggerier i templet.

Her kan du downloade en pressemeddelelse på engelsk (og fransk) om stelen. Meddelelsen har nærmest karakter af en brochure, og der er mange gode billeder. Du kan også læse de små indlæg, vi har skrevet om andre ægyptiske templer. For eksempel om Ramses II’s tempel Ramesseum her.